สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2019   20  
2 May 2019   17  
3 May 2019   15  
4 May 2019   19  
5 May 2019   9  
6 May 2019   25  
7 May 2019   17  
8 May 2019   24  
9 May 2019   25  
10 May 2019   22  
11 May 2019   16  
12 May 2019   15  
13 May 2019   14  
14 May 2019   18  
15 May 2019   14  
16 May 2019   18  
17 May 2019   26  
18 May 2019   23  
19 May 2019   10  
20 May 2019   16  
21 May 2019   18  
22 May 2019   17  
23 May 2019   19  
24 May 2019   22  
25 May 2019   0  
26 May 2019   0  
27 May 2019   0  
28 May 2019   0  
29 May 2019   0  
30 May 2019   0  
31 May 2019   0