สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   41  
2 Feb 2020   23  
3 Feb 2020   12  
4 Feb 2020   30  
5 Feb 2020   19  
6 Feb 2020   16  
7 Feb 2020   29  
8 Feb 2020   15  
9 Feb 2020   17  
10 Feb 2020   14  
11 Feb 2020   8  
12 Feb 2020   16  
13 Feb 2020   16  
14 Feb 2020   11  
15 Feb 2020   14  
16 Feb 2020   15  
17 Feb 2020   26  
18 Feb 2020   11  
19 Feb 2020   23  
20 Feb 2020   18  
21 Feb 2020   18  
22 Feb 2020   16  
23 Feb 2020   10  
24 Feb 2020   0  
25 Feb 2020   0  
26 Feb 2020   0  
27 Feb 2020   0  
28 Feb 2020   0  
29 Feb 2020   0